andon wifi

QUẢN LÝ ONLINE ANDON

QUẢN LÝ ONLINE ANDON

  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá:Liên hệ

  • Lượt xem: 1039

QUẢN LÝ ONLINE TRÊN MẠNG     

 

   Về phần quản lý online trên mạng nội bộ (LAN) được phần bố thành hai phần chính. Trên server (Máy chủ) và trên Client (Máy con).

______________________________________________________________________________________

Trang demo: https://www.youtube.com/watch?v=W99412ClCpU  

 ______________________________________________________________________________________

 

PHẦN MỀM TRÊN SERVER:

 

 

 

THÀNH PHẦN BAO GỒM:

- Một server (cấu hình tùy vào số lượng máy Client)

- Hub dùng để chia sẽ data từ Server cho các Client 

- Phần mềm quản lý server

 

CHỨC NĂNG CHÍNH:

 - Hiển thị các sự kiện đang diễn ra trong toàn hệ thống Andon trên màn hình và đếm thời gian diễn ra 

 - Thống kê đầy đủ các sự kiện diễn ra theo ngày tháng năm, theo từng bộ điều khiển trung tâm, từng nhóm, từng máy con (Tùy chọn theo ý người dùng).

 - Tất cả các sự kiện diễn ra trên toàn hệ thống có thể xuất báo cáo ra file excel.

 - Cập nhật tên cho các lệnh cho từng bộ điều khiển trung tâm, nhóm, hộp con…

 - Xem các bộ trung tâm - ip (mỗi ip tương ứng với mỗi bộ điều khiển trung tâm) đang kết nối đến server. 

 -  Lập trình từ xa theo ý người dùng (tùy chọn bộ trung tâm - ip )

 - Đồng bộ thời gian của server và bộ điều khiển trung tâm.

 - Kiểm tra các nhóm, các hộp con đang sử dụng trong hệ thống.

 - Tự động timeout trên màn hình cho các sự kiện bị mất tín hiệu.

 

 

PHẦN MỀM CLIENT (MÁY CON):

 - PHẦN THIẾT BỊ

 - Máy tính có nối mạng (Lan) với server 

 - Phần mềm quản lý Client 

 - CHỨC NĂNG CHÍNH

 - Hiển thị các sự kiện đang diễn ra trên màn hình và đếm thời gian diễn ra 

 - Thống kê đầy đủ các sự kiện diễn ra theo ngày tháng năm, theo từng bộ điều khiển trung tâm, từng nhóm, từng hộp con (Tùy chọn theo ý người dùng).

 - Tất cả các sự kiện diễn ra trên toàn hệ thống có thể xuất báo cáo ra file Excel.

 

PHẦN MỀM CLIENT (MÁY CON):

 

 

 - PHẦN THIẾT BỊ

 - Máy tính có nối mạng (Lan) với server 

 - Phần mềm quản lý Client 

 - CHỨC NĂNG CHÍNH

 - Hiển thị các sự kiện đang diễn ra trên màn hình và đếm thời gian diễn ra 

 - Thống kê đầy đủ các sự kiện diễn ra theo ngày tháng năm, theo từng bộ điều khiển trung tâm, từng nhóm, từng hộp con (Tùy chọn theo ý người dùng).

 - Tất cả các sự kiện diễn ra trên toàn hệ thống có thể xuất báo cáo ra file Excel.

 

 

Sản phẩm cùng loại